• Severin

Čo na nás chystajú do roku 2025?


Video a článok, Briana Wilsona z Infowars.com. Trilógia videí s názvom: What Will Happen in 2025.


Našli sa stopy vedúce k plánovačom najväčšej genocídy v histórii?


Do roku 2025 sa majú USA a Európa vyľudniť!

Štáty terajšieho západu majú byť do roku 2025 zruinované.

Moc v štátoch preberú podniky, zločinecké siete, super bohatý jednotlivci.


Vyľudnenie


Stopa 1: Deagle.com – prepojené na NSA, NATO, OSN s informáciami od CIA, MMF, OSN


Medzinárodná prognostická webová stránka deagel.com monitoruje zmeny v populácii, HDP a v ďalších národných faktoroch takmer každej krajiny na svete v období medzi rokmi 2017 až 2025.


Predpovedá že populácia v Nemecku sa zmenší z 81 miliónov na 28 miliónov. Francúzsko stráca takmer polovicu svojho obyvateľstva, zatiaľ čo Nemecko je nevysvetliteľne zmenšené z 81 miliónov na 28 miliónov.


Prečo populácie dramaticky miznú v roku 2025?


Ďalej deagel.com predpovedá, že HDP USA a štátov EU sa prepadne v niektorých prípadoch až na menej než desatinu ich bývalej veľkosti z roku 2017.


Kto je za Deagel.com bude určite predmetom vyšetrovania. Ale chvascú sa, že sú partnermi a klientmi NSA (Národnej bezpečnostnej agentúry USA), NATO, Svetovej banky, Organizácie Spojených národov.


Hovoria že údaje použité pri tvorbe ich prognóz sú široko dostupné inštitúciami, ako sú CIA, Medzinárodný menový fond, OSN.


Týmto sa všetci vyššie zmienení stávajú potenciálnymi spolupáchateľmi plánovanej genocídy.


Len o niekoľko dní neskôr o tom, čo INFOWARS.COM uverejnil prvé video zo série „o roku 2025" Deagel odstránil ich predpovede na rok 2025 zo svojich webových stránok! Ponechal tam len štatistiky za rok 2017!


Plán zbankrotovať západ pandémiou koronavírusu je z roku 2008!


Stopa 2: Atlantic Council a Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej rady USA

Západné štáty majú zbankrotovať použitím pandémie koronavírusu do roku 2025. Vedia to americké tajné služby a think tank Atlantická rada už od roku 2008.


Americký think tank Atlantic Council (Atlantická rada) vypracoval publikáciu "Globálne trendy 2025: Transformovaný svet" ktorú v novembri 2008 uverejnil Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej rady USA (Office of Director of National Intelligence Council - NIC).


NIC varovala, že svet vstupuje do obdobia, v ktorom už nie je viac zaručený rozvoj demokracie západného štýlu".


Na rok 2025 Globálne trendy vykresľujú pochmúrny obraz západných národov. Západný model ekonomického liberalizmu, demokracie a sekularizmu môže stratiť svoj lesk. Medzinárodný systém tak ako bol postavený po druhej svetovej vojne bude do roku 2025 takmer na nepoznanie.


Má dôjsť k historickému preskupeniu relatívneho bohatstva a ekonomickej sily zo západu na východ, a vplyv neštátnych aktérov má narásť.


Moc v štátoch preberú podniky, kmene, náboženské organizácie, alebo hnutia, zločinecké siete a super bohatý jednotlivci.


Už pred 12 rokmi vedel americký NIC a think tank Atlantic Council, že hnacím motorom nastolenia Nového svetového poriadku má byť globálna pandémia koronavírusu.


Na strane 75 sa to začína písať ako súhrnná osnova, podrobný popis udalostí Plandémie nového koronavírusu 2019, napísaný 12 rokov pred tým ako si Wu-Hanský vírus začal jeho mor.


V kapitole s názvom "Potenciálne objavenie sa globálnej pandémie" sa píše, že objavenie sa nového vysoko prenosného ochorenia ľudských dýchacích ciest, pre ktoré neexistujú primerané protiopatrenia, by mohlo začať globálnu pandémiu.


Ďalej sa v publikácii píše nasledujúce:

Ak sa pandémia objaví do roku 2025, vnútorné a cezhraničné napätie a konflikt sa stanú pravdepodobnejšími, keďže národy budú zápasiť s kontrolou pohybu populácií.


Odborníci považujú vysoko patogénne kmene vtáčej chrípky za pravdepodobných kandidátov, ale iné patogény, ako je SARS koronavírus, alebo iné chrípkové kmene majú tiež tento potenciál.


Ak sa pandemické ochorenie objaví, pravdepodobne sa najprv vyskytne v oblasti poznačenej vysokou hustotou obyvateľstva kde sú ľudia a zvieratá v úzkom spojení. Ako je mnoho oblastí Číny, kde ľudská populácia žije v tesnej blízkosti hospodárskych zvierat.


Aby sa choroba mohla šíriť účinne, musí sa preniesť do oblastí s vyššou hustotou obyvateľstva.

Vlny nových prípadov by sa vyskytovali každých niekoľko mesiacov. Absencia účinnej vakcíny a takmer univerzálny nedostatok imunity by spôsobili to, že populácie by boli zraniteľné voči infekcii.

NIC vo svojej publikácii Globálne Trendy 2025 aj dokonca ponúka vakcínové riešenie pandémie koronavírusu.


Ako predpovedali túto udalosť tak presne? A prečo publikácie obidvoch aj deagel.com a aj Úradu Riaditeľa NIC USA predpovedajú kolaps západných národov? Vzostup krajín BRIC a očividné hrozby pre ľudský život na celom svete?


V kontexte dnešných udalostí sú vyššie zmienené organizácie vysoko podozrivé z napojenia na riadiace centrum korovanírusového útoku.


Pre viac podrobností si pozrite dokument Briana Wilsona a INFOWARS.COM o roku 2025

5,030 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše