Nová nezávislá média v Čechách


Již dlouho si myslím, že by v Čechách mělo vzniknout nové médium, které by občanům poskytovalo alternativní informace a pohledy na svět. Může to být televize, rádio, informační portál, nebo jejich kombinace. Důležité je, aby jeho zaměření bylo všeobecné, rozmanité, zajímavé, a aby působilo důvěryhodně a vyrovnaně. Mělo by se na něm podílet větší množství lidí z různých koutů republiky, různých názorů, zaměření, profesí, tak aby výsledný program nebyl jednostranný, nýbrž poskytoval ucelený obraz. Ideální by bylo, kdyby nové médium bylo sdílené a výsledkem spolupráce široké koalice subjektů.

Médium by mělo být maximálně otevřené veřejnosti, tak aby lidé, kteří mají co říci, mohli využít nabízený prostor pro prezentování zajímavých názorů, myšlenek a nápadů. Prostor by měl být zejména otevřený dobrým projektům a občanským aktivitám. Kdo dělá veřejně prospěšnou práci a usiluje o zlepšení společnosti, by do něj měl mít přístup. Vysílací čas by měl být otevřen též malým politickým stranám, hnutím, neziskovým organizacím a dalším subjektům přispívajícím k dobrému rozvoji společnosti. Koneckonců takový by měl být účel nového média - poskytovat prostor tomu dobrému, prezentovat dobré nápady a zajímavé lidi, věnovat pozornost důležitým skutečnostem, podporovat rozvoj občanské společnosti, nezávislého zpravodajství, kultury a celkově pomáhat zlepšovat náš svět.

Podle mne by pro tento účel byla ideální televize. Výhledově do budoucna bych chtěl, aby vznikla nová televizní stanice, jako alternativa k současným komerčním televizním stanicím. Měla by být nekomerční, nezávislá, nestranná, politicky nadstranická, vlastněná a provozovaná sdružením provozovatelů předních nezávislých internetových médií. Skutečně občanská televize pod veřejným dohledem by poskytovala záruku, že tomu tak bude.

V počáteční fázi může mít médium podobu internetové televize nebo rádia. Má představa je, že by vysílání probíhalo souběžně na více internetových portálech, a celý projekt by byl jejich společným podnikem a vlastnictvím, aniž by tím byl kterýkoliv spoluprovozovatel ochuzen. Může také vzniknout celá síť propojených a spolupracujících nezávislých internetových médií.

Nová televize či rádio může vysílat pořady, které by se jinak do komerčních médií nedostaly. Mohou zahrnovat širokou škálu témat od politiky, ekonomiky, ekologie, zdraví a léčitelství, přírodního stavitelství, kultury, pořadů pro děti, až po duchovní otázky, ezoteriku, záhady a mimozemské civilizace. Měly by formou zpravodajství upozorňovat na dění ve světě i ve společnosti a informovat o událostech a chystaných akcích. Žádoucí jsou i reklamy na dobré a kvalitní české produkty a služby.

Obecně by nová média měla vést k rozvíjení spolupráce a sounáležitosti mezi lidmi. Měla by šířit pozitivní hodnoty, podporovat prospěšné aktivity, dobré projekty a šikovné lidi. Obnoven by měl být zájem o národní duchovní dědictví, tradice, moudrost a národní hodnoty.

Naše podnikavá občanská společnost jistě tuto výzvu přijme a dotáhne k realizaci. Nedávno spuštěný Svobodný vysílač je velmi dobrým a nadějným příkladem a signálem pro ostatní. Další vývoj by měl zahrnovat širokou spolupráci a organizaci napříč společností s aktivním zapojením a podporou veřejnosti. Výsledek by měl ukázat, že občanská společnost je schopná se samostatně organizovat, spolupracovat, že dokáže být nezávislá na velkých mediálních společnostech, a že si sama dokáže vytvořit vlastní mediální kulturu podle vlastních pravidel.

Nezbývá závěrem než popřát hodně štěstí a úspěchu každé snaze o realizaci tohoto projektu a všem, kteří se na ní budou podílet.

Ladislav Zelinka

#novánezávislámédiavčechách

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše