Aktivistka brutálně napadena policií UPDATE 1.1UPDATE 1.1

Náš článek vyvolal doslova zemětřesení na sociálních sítích a zpráva o útoku na paní Řezníčkovou se objevila i v masmédiích. Avšak podstatný je vhled do zájmu běžného občana o ochranu lidských a občanských práv. Někteří z nás místo toho aby byli zděšeni porušováním platných zákonů a ústavních práv těmi co jej mají ochraňovat, řeší fakt, že paní troubila, že "dělala bordel" a že jí ztloukli ještě málo. Přijímá se tak podvědomý všeobecný a nebezpečný precedens, jak nakládat s těmi kdo mají jiný názor.

V mnoha diskusích na mnoha stránkách a skupinách, kam se náš článek zatoulal (574x sdílen pouze z fb stránek infowars.cz), jsem objevil pár výstižných či výživných poznámek několika diskutérů, se kterými bych se s vámi rád podělil.

Adam Šťastný v diskusní skupině PROTI NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU, citujeme:

"Včera jsem napsal podobný komentář na "Deník Policie" a setkal jsem se u více než 100 komentářů policistů stejných reakci: "ta kráva si to zasloužila, měli ji zastřelit, gratulace kolegové, dobrá práce" a jiné. Přitom došlo k očividnemu flagrantninu výkladu a zneužití zákona o Policii, který jak jste zmínili, omezuje DN na osoby "zjevně" nemocné či seniorní. Šokuje mě, že Policie, která je garantem práv, nezná zákony!"

K tomu dále své tvrzení opírá o tyto paragrafy služebního zákona:

"§ 9

Zdvořilost

Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni

dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své

vlastní.

§ 11

Přiměřenost postupu

Policista a zaměstnanec policie jsou povinni

a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma,

b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,

c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.

§ 53

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku

(1) Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku

(5) Policista při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání

§ 58

Zvláštní omezení

(1) Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí policista použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobný dočasně zneschopňující prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícím účinkem, vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle tohoto zákona, vytlačování vozidlem, vytlačování štítem, služebního psa, zásahovou výbušku, úder střelnou zbraní, hrozbu namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel a zbraň, vyjma případů, kdy útok takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví policisty anebo jiné osoby nebo hrozí větší škoda9)na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak."

Na to další diskutující pan Zdeněk Rybák kontruje:

"§ 9 Zákona o policii říká

(1) Policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy.

(2) Pokud to povaha služebního zákroku dovoluje, použije policista před výzvou slov "Jménem zákona!".

(3) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty.

Já být zasahujícím policistou, tak zákrok trvá 5 minut a ne půl hodiny"

Adam Šťastný podává další argumenty na obhajobu svého pohledu na věc.

"Být pan Rybář zasahujícím policistou, podám na něj TO a na Polici žalobu že ho řádně neproškolila o jeho povinnostech při zákroku.“

Miloslava Necpalová pro změnu kvituje: "Ked je niekto chory na srdce, tak by nemal fajcit..."

Anonym s nickem "Občan" v diskusi přímo zde pod článkem naopak uvádí:

"Paní Řezníčková se očividně ohání samými právy, ale nezná své základní povinnosti. A to nepochopila ani poté co ji to policisté několikrát vysvětlili. Každý člověk na území ČR má povinnost uposlechnout příkaz policisty. A to i protiprávní, právo neuposlechnout má pouze v případě, že příkaz ohrožuje jeho život či zdraví (což odstavení vozidla nebo odjetí z místa asi není ten případ). Takže paní Řezníčková ohanějící se samými právy měla dle zákona uposlechnout příkazu policisty a poté si vzít jejich evidenční čísla a jít si stěžovat na oddělení vnitří kontroly nebo na GIBS. Takový je zákonný postup. Zákrok policistů byl v tomto případě oprávněný a to z toho důvodu, že paní Řezníčková neuposlechla výzvy policisty k opuštění prostoru. Dále intenzita zákroku se neohlíží na věk nebo pohlaví toho proti komu je zákrok veden, ale podle míry odporu toho proti komu je zákrok veden. Policisté použili standardní donucovací prostředky pro pasivní odpor. Kdyby toto paní Řezníčková věděla, nemusela být následně ošetřována.

Dále paní Řezníčková sice nadává na tzv. Havlovce a fašisty atd., ale přitom přejímá "jejich" zásady a to silové složky státu jsou "fuj a zlí" a já jsem občan, tak můžu všechno. Ironie :-)

A ještě všichni ti lidé, kteří se jí tak zastávali ji mohli pomoct odnést věci pro petiční stánek na místo. Místo toho se raději naváželi do policistů a policie obecně. A hlavně ti dva slováci, kteří se tak moc vyznají v českém právu. :-)"

Juraj Kolesár se vyjádřil ve skupině JUSTICE FOR ALL SK/CZ aj keď sa niekto dopúšťa protiprávneho konania a polícia použije chvaty, dá sa to urobiť bez toho aby ho priškrtili. Ja som videl raz ukážky zásahovky ako prepadnú auto a rýchlo z neho niekoho vytiahnu a ani vtedy takúto formu škrtenia nepoužívali, použili šikovný chvat ktorým vedeli takéto človeka rýchlo z auta vytiahnuť.

Musíme tak dát všem třem diskutérům minimálně částečně za pravdu. Naši redakci však zajímá především postoj orgánů státní moci k dodržování zákonů a ochraně ústavních práv, zvláště takových, které slouží občanům a jejich boji za svá práva.

Policie pak ukončuje veřejnou debatu samosoudem v článku na stránkách Policejního deníku s titulem "Vyjádření pražské policie k incidentu na Hradčanech". Jedná se spíše o obhajobu než o objektivní zhodnocení, ovšem tím celá věc možná neskončí. Materiálu je dost pro případnou žalobu a trestní oznámení, teď už je na paní Řezníčkové, zdali bude bojovat v této věci dál nebo uzná vyjádření policie.

Co soudíte o vyjádření policie?

Co si myslíte teď po všech těch diskusích?

Děkujeme za názory, komentáře a hlavně za sdílení našeho článku!

-----------------------------------------------

Původní článek ze dne 15.listopadu 2014

Věra Řezníčková (60 let), aktivistka a členka Holešovské výzvy byla dnes brutálně vyvlečena z automobilu poté, co se snažila přiblížit k Pražskému hradu s petičními stánky. Petiční akce byla připravována na podporu pondělní akce obranu prezidenta Miloše Zemana.

Paní Řezníčková utrpěla lehká zranění, má zlomené prsty a po zásahu policie upadla do bezvědomí. Postup policie se naší redakci zdá neadekvátní, stejně tak svědkům, kteří byli přítomni osobně.

Otřesená Věra Řezníčková se infowars.cz stručně vyjádřila, že bude zvažovat minimálně stížnost a nejspíš i podání trestního oznámení na pracovníky policie.

Petiční akce iniciovaná mnoha českými iniciativami měla v sobotu za cíl odstartovat podpisovou akci pro podporu hlavy státu, která se měla završit happeningem na Klárově v pondělí na den státního svátku 17. listopadu.

Na TN.cz uvedli, že policisté se museli bát o její zivot, že má jen modřiny a simuluje. Uspořádali nicneříkající anketu a hotovo. Nikdo však neřeší, že žena nevjela do zakázané zóny a policisté neměli právo ji ani vytahovat z auta natož když svolila, že vozem odjede. Policisté ji zastavili mimo zakázanou zónu, na náměstí se ještě nenacházela, k porušení vyhlášky tedy nedošlo. Služební zákon navíc zakazuje policistovi použít donucovací prostředek jakým je tonfa, jde li o starší či nemocnou osobu. Jsme tedy svědky dobré práce policie nebo pošlapávání českých zákonů, od ústavy až po služební zákon, ve jménu místní vyhlášky?

ZDROJ:

Drsné video rozdělilo Česko: Vyrvali ji z auta a ona omdlela

Paní Řezníčková podle informací infowars.cz má však nejen modřiny jak uvádí TN.cz, ale má také zlomené dva prsty a otřes mozku.

pozn.autora čláku(reakce na diskuse): Hlavní věc co jsem kritizoval a kritizuji a o čem jsem chtěl informovat, je styl jakým byl zákrok proveden. To zda-li měla nebo neměla právo paní Řezníčková dopravně obsloužit svůj stánek, to už nechme asi právníkům..

Když už má policie od Langera SS na dveřích, dočkáme se toho že budou fasovat hnědé košile? Právní superiorita? To je termín českým policistům zřejmě zcela neznámý. Ústavní zákon však nepamatuje na dopravní obslužnost petičních stánků, avšak co není zakázáno, zákon nezakazuje. Proč policisté nechtěli dojít dohody? Na náměstí bylo mnoho aut a pět minut by magistrát jistě "nezabil". Naopak, podle názorů redakce, by policie měla takovou věc umožnit a být si vědoma toho, že taková situace může nastat. Podobně byl ze Staroměstského náměstí policií vyháněn Zdeněk Ponert, když se snažil zřídit petiční stánek Anti-Majdanu. Zákon nepamatuje na to jak má petiční stánek zaprvé vypadat a nikde není psáno, že by nemohl mít kolečka. Neznalost zákonů české policie se tak snoubí ruku v ruce se šipnavými záměry lidí na magistrátu, kteří Pražský majdan povolili. Možná není Zdeněk Ponert nějak příliš populární, možná že paní Řezníčková se dvěma zlomenými prsty, zbitá tonfou, simuluje. Co nás však zajímá, je respektování ústavního práva českou policií, která koná naprosto opačně. Krom SS symbolů mají policisté heslo "pomáhat a chránit", proč tedy paní Řezníčkové nepomohlii odnést petiční stánek? Chceme zkrátka poukázat na to, že boj za svobodu, lidská a demokratická práva je dnes stejně nepopulární jako byl vždy a to nejen za komunistů, či dnes, ale i ve starověkém Římu. Dnes se však tváříme, že je vše vpořádku nebo zkrátka do komentáře pod článek o zbité důchodkyni napíšeme "kdyby je ta k**** poslechla, nemuseli ji mlátit", jak jsme byli svědky. Kam jsme se to poděli?

Ptáme se tedy, kde končí a začíná právo shromažďovací? Je takový postup v pořádku? Je takový brutální postup na "starší dámu v letech" nutný? Byl tento zásah jen klasickým projevem české arogance jednotlivců, v tomto případě pracovníků policie? Překračuje policie zákony ČR jak se to zrovna šikne? A pokud je v tomto případě nepřekročila, tak proč je nepřekročila? Máme se nyní jako občané obávat, že když budeme chtít vyložit petiční stánek tak na nás policie zaútočí tonfami? Je nutné ohrožovat život a zdraví člověka jen proto, že si potřebuje vyložit petiční stánek na ulici?

A co si myslíte vy? Děkujeme za názory a za reakce pod článkem.

AUTOR ČLÁNKU:

Pavel Krejčí VforVictory

#old #drsnévideorozděliločeskovyrvalijizautaaonaomdlela #aktivistkabrutálněnapadenapolicií #update

17 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše