Rozdělení ČSFR bylo a je neplatné!

Aktualizace: 1. úno 2019rozebereme si nyní jeden z hlavních důvodů proč Česká a Slovenská Federativní republika stále trvá a proč je její rozdělení neplatné.

Rozdělení Československého státu bylo provedeno bez mandátu občanů ČSFR a proto i nadále Česká a Slovenská Fedrativní republika stále existuje. Dle ústavního zákona 327/91 Ústavní zákon o referendu se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto ústavním zákoně, ze kterého vyjímáme ty nejdůležitější body:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

Podepsáni Havel, Dubček, Čalfa

Celé znění ústavního zákona o referendu a rozdělení ČSFR si můžete pročíst ZDE.

ČSFR však byla rozdělena na základě nového ústavního zákona, který byl v přímém rozporu s výše zmíněným ústavním zákonem o referendu. Celé znění Ústavního zákona o zániku ČSFR můžete najít ZDE.

Podepsáni jsou Stráský, Kováč.... podpis prezidenta však chybí... proč?

Protože prezident nebyl v té době v úřadě, jelikož ČSFR neměla za doby Stráského vlády žádného prezidenta.

Prezident tedy nemohl vyhlásit referendum jak by měl učinit dle ČL. 2 výše zmiňovaného ústavního zákona o referendu a rozdělení federace.

ČL. 2 jasně hovoří že:

Referendum (o rozdělení federace) vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

dále ČL. 3 hovoří jasně, že:

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu. (4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .


Dámy a pánové, drazí občané České a Slovenské Federativní republiky, byl spáchán největší podvod v dějinách Československa!

Zdá se, že petice za vypsání referenda o rozdělení Československa, byla co do počtu podpisů, nejúspěšnější peticí v historii Československa i obou následně vzniklých států, přesto byla ignorována!

Rozdělení federace je tedy neplatné a je na čase vyhlásit občanský odpor vládám České i Slovenské republiky dokud nebude sjednána náprava.

Připojení se k tomuto vyhlášení můžete podepsat s námi ZDE.


Další odkazy a zdroje:

2. Československý sněm aneb ČESKOSLOVENSKO STÁLE EXISTUJE !!!

Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Ústavní zákon o referendu české a Slovenské Federativní republiky

Petici pro uspořádání referenda o rozdělení Československa tehdy podepsala i Iveta Radičová

Bylo rozdělení Česko-Slovenska protiústavní? Byly a jsou všechny České a Slovenské vlády a jejich zákony neplatné v plném rozsahu? Pokud ano, co z toho vyplývá?

Budeme zase brzo bratia? Vznikla petice za návrat společného státu Čechů a Slováků

Ohlédnutí za rozpadem Československa

Stráský kritizoval Klause za privatizační zlodějny. A Tlustý mu vzkázal cosi o generálech po boji

Bývalý premiér přiznal úmyslné rozkradení státního majetku

Zveřejněno také na webových stránkách Projektu Československo

#Československo #RozpadČeskoslovenska #NovéČeskoslovensko #ProjektČeskoslovensko #new #old

278 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše