Spojené státy hájí pouze svoje zájmySpojené státy mají pouze svoje zájmy

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ – Thomas Jefferson

Spojené státy nemají nepřátele ani přátele, mají pouze svoje zájmy

Největší, a historií zcela opomíjenou, genocidou v dějinách lidstva je genocida amerických indiánů, při které bylo evropskými kolonizátory vyvražděno, vyhladověno a všemožnými způsoby vyhlazeno na 60 miliónů původního obyvatelstva, z toho deset miliónů jen na území dnešních USA. Ve stejném období bylo do Severní Ameriky dovezeno více než milion afrických otroků, přičemž okolo devíti miliónů jich nepřežilo kruté zacházení během transportu. Tímto proudem krve byl pokřtěn a oslaven zrod nestvůry novověku, Spojených států amerických (SSA).

Za 232 let své krátké historie vedly SSA po celém světě téměř tři sta válek, trestných výprav, invazí, útočných ozbrojených konfliktů a řízených násilných převratů. Tedy v průměru více než jeden konflikt za rok, přičemž žádný se neodehrál na jejich území, SSA v podstatě nikdy nebyly napadeny, ponecháme-li otazníky nad útokem Japonska na Pearl Harbor.

Žádný národ v historii lidstva ani zdaleka nebyl schopen takové míry agresivity a bezcitné krutosti, jako SSA. Snad je v tomto směru národ americký tak výjimečný právě proto, a jen proto, že se stal dokonale ovládaným nástrojem mafie nadnárodních lichvářských psychopatů, kteří se v něm uhnízdili jako zákeřný Parazit. Jeho prostřednictvím si SSA sice osvojily dluhové otroctví jako další velmi účinnou formu vedení boje, aniž však zaznamenaly, že se stávají jeho první obětí. Spojené státy, tak jako člověk postižený tasemnicí, jsou nuceny získávat další zdroje, vést další a další války pro jejich zajištění, a přesto chřadnou, neboť Parazit roste. A už je tak mohutný, že ani zdroje celého světa by nestačily k jeho nasycení. To ale národ SSA neví, protože ani neví, že hostí Parazita. A tak pod jeho vlivem rozvrací Irák, Libyi, Sýrii, Ukrajinu. Vytváří bandu těch nejhorších hrdlořezů, která se na hřbetu hrůzou vyvolané migrační vlny rychle přelévá do Evropy. Ne, Evropa není příštím hostitelem, na to je příliš malá a chudá. Evropa je jen poslední občerstvovací stanicí před frontálním útokem. Nový hostitel je dál, dál na východ. Rusko? Ne, ne, to už v minulosti útok Parazita přežilo a má imunitu. A ke všemu se ozdravilo a posílilo. Stojí mu však v cestě. A Rusko ví, že mu stojí v cestě. Rusko ví, že Parazit je pořád ještě silný a ono po dlouhé, těžké nemoci. Ví, že to bude boj na život a na smrt. Ale také ví, že spojením Ruska s Evropou by Parazit zdechnul bez útoku. A Evropa je tak slepá… Lidé, proboha, probuďte se!!!

„Třesu se někdy o svou „vlast“, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ – Parazit

Vladimír Votřel, 2. pěší rota Jana Žižky z Trocnova


2. pěší rota Jana Žižky z Trocnova

#2pěšírotaJanaŽižkyzTrocnova #VladimírVotřel #SSA #USA #ThomasJefferson #Českoslovenštívojáci #Českoslovenštívojácivzáloze #new #old

5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše