ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ

Občané z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, kterým není lhostejný osud jejich vlasti a národa, se rozhodli společně se postavit současné, bezútěšné situaci, ve které se nacházejí naše rodné země. Všeobecná bída a arogance moci vlád obou zemí, ignorance politiků, mediální propaganda masmédií a zvláště veřejnoprávních médií, nás dovedla do momentu, kdy jsme se rozhodli definitivně skoncovat se záměry našich loutkových vlád zničit naše země a národy.

Zástupci českých i slovenských občanských iniciativ se shodli na potřebě společného postupu proti vládám ČR a SR a na nutnosti vzájemné podpory nejen napříč hnutími a iniciativami, ale především mezi státy a národy. Došli jsme k závěru, že již mnohokrát se česká i slovenská veřejnost v minulosti snažila umravnit a usměrnit politiky, kteří konali proti vůli svých voličů, ale byla zcela a naprosto nepřípustně ignorována.

Došli jsme k závěru, že jsme nespokojeni (naprosto rozčarováni a pod.) s členstvím v mezinárodních společenstvích, zejména v Evropské unii a NATO. A došli jsme k závěru, že občané obou států stále cítí křivdu v případě aktu rozdělení Československa, které proběhlo o nás bez nás.

Už máme dost politiky „o nás bez nás“.

ŽÁDÁME PRÁVNÍ STÁT

Vláda se tváří, jako kdyby vystoupení z EU byl čistě český vynález, nebo snad vynález okrajové části politické reprezentace. Samozřejmě se mýlí. Myšlenku opuštění EU totiž vyslovuje už nějaký čas mnoho politiků a občanů napříč celou Evropou. Proč se tak děje? Protože všichni již prohlédli lež jménem Evropská unie.


Podobné názory na vystoupení z EU lze nalézt i ve vedení některých našich parlamentních a většiny neparlamentních stran, stejně tak jako u českých euro poslanců i členů poslanecké sněmovny i u široké základny členů desítek občanských iniciativ napříč názorovým i politickým spektrem.

To samé však vidíme nejen u nás, ale i na Slovensku, kde se názorově shoduje široká občanská i politická základna s názory široké části české veřejnosti na jednom tématu: vystoupení z Evropské unie. Nejen v Anglii, ale již i v Německu sílí kampaň za vystoupení z EU. Takže v tom nejsme sami. Nejde tedy o český vynález, jak se nám snaží podsunout naše politická reprezentace a rádoby elity.


Pan premiér Sobotka, včera v rámci iterpelací Tomia Okamury, citoval svého předchůdce: "Jako nám tehdy Václav Klaus vzkázal, že jsme přece hlasovali ve volbách"; když srovnával protiústavní rozdělení Československa s demokratickým referendem o vstupu do Evropské unie. Vzápětí nám pan premiér argumentuje tím, že referendum o vstupu do EU již proběhlo a tudíž přímo řečeno, není potřeba hlasovat o vystoupení, protože si jistě myslí, že jsme jistě všichni s členstvím v EU nadmíru spokojeni.

Tím nám paradoxně on sám vzkazuje to samé jako jeho předchůdce Václav Klaus k otázce požadovaného vystoupení z EU. Opět hodlá tak jako Stráského vláda konat „o nás bez nás“. To že jsme zvolili ve volbách současnou politickou reprezentaci, ještě neznamená, že nemáme jako občané právo na referendum například v takových zásadních otázkách jako je vystoupení i z dalších uskupení, jakým je například, poslední dobou často zmiňované, NATO. To, že takový zákon neexistuje, ještě neznamená, že na takové referendum nemáme my občané právo! Politiky „o nás bez nás“ už máme opravdu dost!


POŽADUJEME ZÁKON O VŠEOBCNĚ VYVOLATELNÉM A NEODVOLATELNÉM REFERENDU

Bylo by dobré, kdyby někdo vysvětlil panu premiérovi, že Česká republika patří do vyspělé Evropy a na Západ, i kdyby nebyla členem EU. Také by bylo záhodno vysvětlit panu premiérovi zásadní postoj většiny občanů. Když jsme hlasovali, jednalo se o myšlenku spojení nezávislých suverénních států. EU do které jsme vstupovali, není Evropskou unií, ve které jsme se octli dnes. Dnešní EU, přesněji řečeno „Lisabonská republika“ byla později přetransformována v něco, co občané zásadně odmítají. Občané mají oprávněně po zkušenostech se Sovětským svazem obavy z novodobé totalitní nadvlády. My signatáři Československých Artikul, máme důvodné obavy, že za oponou Evropské unie číhá nový totalitní superstát, který rozhodně nikdo nechce, samozřejmě kromě těch, kteří jej budují. Imigrační krize pouze odhaluje skutečnou tvář budoucí EU a společné budoucnosti evropských národů. Fakt, že se občané rozhodli do EU vstoupit, ještě neznamená, že nemáme právo vystoupit, pane "premiére". Strašení válkou a přirovnáváním středoevropského prostoru k Balkánu, jak činí premiér ČR Sobotka, není opravdu nutné . Jsme přesvědčeni, že občané si nepřejí členství v dalším žaláři národů, ve který se Evropská unie pomalu mění. Pokud vláda odmítne referendum o vystoupení z EU přijmout, jedině tím potvrdí obavy občanů z novodobé totality a totalitních praktik směřujících k potlačování práv a svobod občanů.

PROTO POŽADUJEME REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EVROPSKÉ UNIE

Chceme připomenout, že pokud nebyla ČSFR rozdělena legálně, ČSFR stále trvá ! Svobodné Československo není členem EU natož členem NATO, svobodné Československo trvá a my, občané České, Slovenské, ale i Československé Federativní republiky, trváme na pozastavení členství z Evropské unie i NATO, dokud tento stav bude přetrvávat. Občanství, se dle lidských práv nelze nikomu protiprávně odejmout, rozdělení Československa proběhlo v rozporu s platnými ústavními zákony, Ústavní zákon o rozdělení Československa byl dokonce antedatován!

Předseda vlády Bohuslav Sobotka sám včera při interpelaci poslance Tomio Okamury také přímo uznal, že rozdělení ČSFR bylo provedeno protiprávně. Sám připomenul jeho protiústavní rozdělení. V tom případě, je dobré také připomenout všem občanům ČSFR, že pokud nebylo rozděleno ČSFR legální, Československý stát de iure stále trvá a mandát české i slovenské vlády tudíž nestojí na právních základech.

Závěrem by bylo vhodné dodat, že své hranice jsme si dokázali střežit dříve, a že to dokážeme i v budoucnu bez "pomoci" "unie", která činí pravý opak.

PROTO POŽADUJEME UPŘENÉ REFERENDUM O ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA

PROTO POŽADUJEME POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ V EU I V NATO

Jelikož cítíme, že většina občanů našich zemí nesouhlasí se současnou globalizační a válečnickou politikou Západních velmocí, která spolu s jejich agresívní obchodní politikou jde doslova přes mrtvoly, požadujeme svrchovanou suverenitu a samostatnost. Severoatlantická aliance, která se změnila z obranného paktu na nátlakový válečný instrument imperiální zahraniční politiky USA, koná v přímém rozporu s dobrými úmysly a představami o zahraniční politice drtivé většiny občanů členských států. Začalo to bombardováním civilistů zakázanými kazetovými bombami v Jugoslávii a končí dnešní finanční, vojenskou, materiální a taktickou podporou Islámského státu. Máme už dost zneužívání a špinění dobrého jména Českého a Slovenského státu v zahraničí, díky členství v organizaci, která se opakovaně dopouští válečných zločinů a porušování mezinárodního práva, v organizaci která se rozhodla vést válku s celým světem. Jsa poučeni z historie nedovolíme, aby náš stát byl zavlečen do nové světové války či jakékoliv jiné lokální proxy-války jen proto, že si to pár jedinců, ovládaných Oválnou pracovnu Bílého domu, přeje.

PROTO POŽADUJEME REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z NATO

Kromě této a jiných historických křivd, které byly napáchány všemi Českými a Slovenskými vládami od rozpadu ČSFR, žádáme napravení novodobých křivd, které se staly denním chlebem evropských byrokratů, amerických generálů, masmédií a globálních elit, které tyto aktivity podporují. Zejména tím myslíme vedení krvavých válek, podpora novodobých totalitních režimů, financování zrůdných teroristických skupin, pošlapávání lidských práv a svobod, imigrační politika, genocidu evropských národů a plánování a budování evropského superstátu a světovlády.

Jelikož cítíme, že naše vlády nejsou ochotny reagovat na demokratické výzvy obyvatel našich zemí, stejně tak jako na výzvy volených zástupců, kteří požadují vyvolání výše zmiňovaných referend, nabýváme dojmu, že naše vlády jsou úzce zapojeny do procesu naplňování nových křivd, které stojí na prahu soudobé historie. Jsme přesvědčeni, že současné vlády ČR i SR konají proti vůli občanům svých států, a že svými současnými aktivitami dalece přesahují mandát moci, svěřené jim do rukou, za současného neplnění povinností uložených jim Ústavou.

My, signatáři Československé výzvy, stejně tak jako naši kolegové z dalších občanských iniciativ, političtí partneři, poslanci, senátoři, zastupitelé, politici a mnohé osobnosti kulturního a společenského života, My, svrchovaní občané, žádáme vlády České i Slovenské republiky o okamžitou demisi.

POŽADUJEME ODSTOUPENÍ VLÁD ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY DO 17. LISTOPADU 2015

Hodláme společně a nerozdílně spojit veškeré síly a konečně změnit politické a ekonomické poměry v naší zemi. Přidejte se i vy, pokud si myslíte, že již není jiné cesty. Politici nás zklamali a klamou každým dnem a náprava nikde. Současný antidemokratický politický systém nás přesvědčil, že nastal čas konat a nastolit a prosadit v našich zemích konečně demokracii, svobodu, právo a spravedlnost!


Rozhodli jsme se kultivovaným a zákonným způsobem donutit politické zástupce občanů našich států k rázné změně současné politiky, přidejte se i Vy! Vyzýváme všechny patrioty, občany ČR a SR, všechny iniciativy, odbory, hnutí, politické strany, politiky, skupiny a spolky, osobnosti kulturního a společenského života, aby nemarnili čas a podpořili Projekt Československo a všechny další české a slovenské patrioty a přidali se ke společnému masivnímu protestu, po vzoru našich předků, dne 28. října tohoto roku. Děkujeme za podporu a hlavně nás podpořte svojí účastí na demonstracích, podpoříte tím i sebe, protože bez vaší podpory a především účasti se nic nezmění!

28. ŘÍJNA SE BUDE DEMONSTROVAT V PRAZE – BRATISLAVĚ – BRNĚ – LIBERCI

A V DALŠÍCH MĚSTECH ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PRAHA - 14:00 - KLÁROV

BRATISLAVA - 14:00 - ZÁMOCKÁ UL. PRI HRADNOM MÚRE

LIBEREC - 14:00 - NÁMĚSTÍ DR.E.BENEŠE

BRNO - 14:00 - MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

ZAHAJUJEME TÍMTO ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ

My, signatáři Československé výzvy, obyvatelé Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, vyhlašujeme občanský odpor a občanskou neposlušnost vládám České a Slovenské republiky, dle čl.23 listiny základních práv a svobod České republiky, stejně tak jako dle čl.23 Listiny základných práv a slobôd Slovenskej republiky a hlásíme se k odkazu Československa a k občanství České a Slovenské federativní republiky. Rozdělení našich států chápeme jako zločin nejen proti tuzemským, ale také proti mezinárodním zákonům a proto považujeme rozdělení federativní republiky jako neplatné. Rozdělení republiky bez našeho souhlasu považujeme za nemorální, stejně tak jako současnou formu domácí a zahraniční politiky, které jsou v rozporu s vůlí lidu České i Slovenské republiky. Stejně tak považujeme za neplatné další kroky, které učinily vlády ČR a SR bez souhlasu a vědomí federálních orgánů státní moci a považujeme je také za neplatné. Žádáme tímto vlády ČR a SR aby respektovaly naše svobodné rozhodnutí a nebránily demokratickému procesu narovnání stavu a obnovení Československého státu, pokud řádné referendum o rozdělení státu nestanoví jinak.

Svornost a společný postup proti současné vládě si slíbili vzájemně organizátoři spolků:

Čest - Svoboda - Respekt, Za naši kulturu a bezpečnou zem, Zdravý rozum, Holešovská výzva, Čas na změny, Anonymous, Jen zatýkejte, Hnutí proti EU, Poslanci co tam ještě děláte, STOP nadnárodním korporacím, Buď tou změnou, Přímá demokracie, Hnutí za osvobození vědomí, Liberální strana demokratická, Řád strážců svobody a čistého svědomí, Strážci hodnot, Jail murders of 9/11, Česká politika, Proboha co nám to vládne, Přátelé Vladimíra Putina v České a Slovenské republice, Česká revoluce - jaro 2015, Lidi pojďme do nich, ASST, Všelidové hnutí, Hnutí politické jednoty a další klíčová uskupení, iniciativy a hnutí táhnou za jeden provaz. Vyzýváme další organizace, které mají shodné cíle aby se k nám přidali a spojili síly!

Zjistili jsme, že nás krom stejných názorů všechny spojují stejné cíle, podobné představy a motivy a proto jsme se rozhodli v duchu hesla: "JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO" spolupracovat!

To samé se děje na poli médií. Nezávislá média spojují s námi síly. Svobodný vysílač, Česká nezávislá televize, Infowars.cz, časopis Šifra a další média již dnes mediálně podporují naše aktivity a minimálně informují bez nálepek a přívlastků tak jako to činí veřejnoprávní média, která se platí z našich daní!

Teď už chybí jediné... abyste vy, občané přišli podpořit naše společné snažení, protože bez vás se nic nezmění!


ZDROJE:

ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ

ROZDĚLENÍ ČSFR BYLO A JE NEPLATNÉ

Richard Sulík Referendum o vstupe do NATO bolo NEPLATNÉ !

Zmanipulované referendum

Vstup do EU bolo zmanipulovane= NEPLATNE! tj. EUROzrada

#demonstrace #Československépovstání #ProjektČeskoslovensko #new #Spojenédemonstrace #old

13 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše