Černá justice vs právní stát?

Aktualizace: 1. úno 2019V České republice je již od „Sametové revoluce“ naše justice „ve vývoji“, otázkou ale je, jestli ten vývoj směřuje k lepšímu a nebo spíše naopak. Stále častěji se objevují podivné verdikty a na ně navazující, více či méně prokazatelné, podezření z korupce a náznaky existence justiční mafie od soudů nejnižší instance až po Nejvyšší soud republiky. Justice se ale i přes to snaží se tvářit nestranně a nezávisle, tak jako by to mělo být běžné u fungujícího a vyspělého právního a demokratického státu. Jenže je to tak skutečně ?? Není to spíše tak, že tato „slepá dáma“ místo aby se vývojem zlepšovala, stále více směřuje do závislosti na různých vlivových skupinách, politickou reprezentací počínaje a vlivnými businessmany a oligarchy konče? A co svévole a opojení mocí kdy si soudcové, ouřadové, fízlové a zákonodárci dělají co chtějí aby se po ránu cítili lépe a na koni?

Jednou ze zásadních nedostatků u nás je to, že ze soudce se, pod pláštíkem posílení nezávislosti, stal něco jako Bůh – neomylný, nekontrolovatelný a prakticky nepostižitelný. Prostě rozhodne a to jakkoliv a není cesty zpět. Samozřejmě lze namítnout, že existuje možnost odvolání , ale praxe je trochu jiná - stačí potvrdit rozhodnutí (a nezapomeňte, že o odvolání často rozhodují známí a přátelé soudce, který vynesl původní verdikt)a pak už zbývá jen možnost obrátit se na Nejvyšší soud. Zaplatíte 10.000,-Kč a čekáte. Podle odhadů je však pouze cca 5% dovolání shledáno oprávněných. Osobně vím, že u Nejvyššího soudu jde soud za jisté dohody uplatit, případně jinak ovlivnit a tím problém vyřešit. Na důkaz našeho tvrzení můžeme např. zmínit causu Radovana Krejčíře, případně nedávnou causu ČSSD vs. Altner.

A aby nezůstalo jenom při tom, povím Vám jeden konkrétní případ, kdy byli 2 konkrétní lidé obviněni ze závažného trestného činu - podvodu nad 5 milionů Kč a to člověkem Miroslavem Tlustošem, který má svůj původ z bývalé Jugoslávie. Jeho aktivity sahaly daleko. Měl například přátele, kteří ve velkém vyráběli pervitin, nebo dobrého kamaráda Vlada Rožiče, který 15 let u nás kradl a prodával luxusní automobily. Rožič, kterého média nazývala po jeho odhalení šéf hanáckého podsvětí, byl odhalen díky jednomu z obviněných Josefu Zeithamlovi st., který na něj upozornil kriminální policii. Jenže jeho mnoholetá činnost, během které neměl problémy s policií a přitom množství vozidel, které prošlo jeho rukami, bylo opravdu neuvěřitelné, byla provozována podezřele dlouho. Po té co Josef Zeithaml st. upozornil kriminální policii na kriminální činnost o které se dozvěděl přímo od ing. Tlustoše a která se týkala především kradených aut , bylo zahájeno Rožičovo půlroční sledování. Ale když došlo na pokus o zatčení, Rožič kupodivu poměrně lehce unikl. V prvním případě dokonce speciálnímu policejnímu komandu. Byly tyto akce prostějovskou policií špatně naplánované a nebo Rožičovi, považovanému za nejvlivnějšího bosse hanáckého podsvětí, pomohl jeho vliv a kontakty na vlivné osoby v nejenom regionální působnosti? Rožič, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, se po půl roce přihlásil sám na policii. Při vyšetřování policie omylem ( či účelově ) znehodnotila důkazy – došlo například ke znehodnocení pachových stop při prohledávání vozidel a jiným dalším „opomenutím“ a prohřeškům, které znemožnily použitelnost důkazů. Jeden potencionální svědek případu byl dokonce nalezen mrtev. Toto a různé další indicie nasvědčovaly o zapojení policejních složek (jednotlivců ?) do aktivit Vlada Rožiče. Naprosto jasným důkazem napojení Vlada Rožiče na policejní, případně justiční složky byl únik informace o tom, že ten kdo na něj upozornil kriminalisty v Praze, byl Josef Zeithaml. Tuto informaci pak po Praze dále rozšířil ing. Tlustoš a tím ohrozil život Josefa Zeithamla st. i jeho rodiny. Josef Zeithaml st. se s ing. Tlustošem seznámil již asi o rok dříve. Ing. Tlustoš ho požádal , aby mu vzhledem k jeho kontaktům v oblasti, gastronomie a ubytování a zkušenostem s realitami , pomohl s prodejem jeho hotelu v Deštné v Orlických horách. Hotel byl napsán na akciovou společnost Orlická hotelová a.s.,Za prodej hotelu chtěl ing. Tlustoš chtěl finance dostat přímo na ruku. To nebylo žádné překvapení, protože veškeré finance nechtěl, z jistých důvodů, mít na svém účtu, ale měl je uloženy na účtu svého syna. Podobným způsobem, pokud to bylo možné, se snažil vést všechny své osobní transakce navzdory zákonu o zákazu bezhotovostních plateb u částek nad 500 000 Kč. Po prodeji hotelu, a inkasování dohodnuté kupní ceny, ho ale jeho chamtivá a vyděračská povaha ho vedla k tomu, že navštívil kupce a řekl mu, že chce víc, jinak vše začne řešit soudně a bude tvrdit, že vše byl podvod a při předání od kupujícího nic nedostal. Mstít se chtěl jednak za Vlada Rožiče, jednak za to, že druhý obviněný Zeithaml ml. se s ním kvůli jeho arogantnímu chování pohádal a při hádce ho udeřil ho do obličeje.

VEČERNÍKPV.CZ: VLADO ROŽIČ: „JSEM NEVINNÝ“

Po této inzultaci ing. Tlustoš před několika svědky vykřikl, že se mu pomstí a že k tomu využije svých známostí u soudu. A zanedlouho opravdu začal pětiletý maraton soudního jednání. U městského soudu vedla senát JUDr. Eva Brázdilová, která je známá svojí pečlivostí a poctivostí a i přes to (nebo snad právě proto?) byli oba obvinění 3x zproštěni viny !!! Proti tomuto rozsudku se státní zástupkyně 3x odvolala a u Vrchního soudu si soudkyně Jana Kantorová ( a zde přichází na scénu soudkyně o které se právě díky jednomu člověku co znal rodinu Ing. Tlustoše, dostala informace, že je podjatá a také, že převzala od nich jako dar milión korun ) pokaždé vyžádala nějaké doplnění a případ vrátila. JUDr. Eva Brázdilová pečlivě předvolala všechny svědky, soudní experty grafology, psychology a vše velice důkladně do detailu splnila. Grafologové potvrdili , že vše bylo skutečně podepsáno ing. Tlustošem, psychologové vyvrátili jeho následné tvrzení o jeho nesoustředění na podepisované dokumenty s tím, že mu byly podstrčeny a bylo mu prokázáno, že zpochybňované dokumenty (jejich část ??) psal sám bez účasti kohokoliv z obviněných. Takže nebyl jediný důvod, natož důkaz, aby byl někdo obviněn, natož odsouzen. Ale i přes to se tak stalo…

Pro ilustraci - z odposlechů, které byly soudem nařízeny, bylo v případě Josefa Zeithamla k jeho obžalobě citováno pouze několik vět, vytržených z kontextu, které tvořily prakticky jediný důkazní materiál proti obviněnému, který byl na jejich základě nakonec odsouzen k čtyřletému nepodmíněnému trestu i přes to, že je NEPŘÍPUSTNÉ a PROTIÚSTAVNÍ odsoudit obžalovaného pouze na základě 1 nepřímého důkazu, který byl ještě vágní, neprůkazný a po doplnění „odposlechové indicie“ právním zástupcem obviněného do kontextu i prakticky vyvrácený.

Odvolací soud vyšší instance ostudně, naprosto nepochopitelně a bezprecedentně 3x zvrátil osvobozující rozhodnutí soudkyně nižší instance JUDr. Brázdilové a pošlapávaje 2 základní právní principy veškerého soudnictví, presumpci neviny a zásadu „In dubio pro reo“ (v případě pochybnosti ve prospěch obviněného) dokonce napotřetí SÁM (v osobě soudkyně JUDr. Kantorové) ROZHODL O VÝŠI TRESTU !

Po letech opět poslední odvolání a opět k vrchnímu soudu kde Jana Kantorová již udělala rozhodující věc a to již bez svědků a i přes to, že vše bylo co požádala doplnit od městského soudu splněno, sama rozhodla o tom, že oba obvinění, kteří byli 3x plně zproštěni viny, jsou vinni ve všem co tvrdí ing. Tlustoš a žaloba. Dokonce pozměnila při závěrečné řeči několik důkazů, např. uvedla , že nebyl soustředěn na dokumenty co podepisoval, ale experti uvedli důkaz zcela opačně. Na závěr řekla, že jde o častý trestný čin a po rozhodnutí se zeptala zastupujícího právníka ing. Tlustoše, na několik věcí, které vyzněli jako jestli vyhovuje co rozhodla. Ale proč zrovna jeho, když obviněné žaloval stát a ne nějaká osoba od ing. Tlustoše co přišla dohlížet. Již před lety měla rozhodnuto, protože byla podjatá a to není již konspirace ale fakta co to prokazují, včetně svědka, který nikdy nebyl vyslechnut, ale vše co řekl ohledně podplacení soudu se splnilo. Dovolání oba obvinění využili, ale bylo to vyhozených 10 tisíc. Jeden z obviněných dostal informaci, že může za jistý finanční obnos, který by byl předán člověku u nejvyššího soudu, osvobozen. Nevyužil toho, jelikož justiční mafie je pro něj nepřítel, kterého by nepodpořil. Kolik takových lidí je ve vězení a zcela bez viny. Čtyři roky a soudní poplatky včetně právních a ostatních poplatků za dobu 5 let, kdy vše proběhlo a veškeré úkony byly vykonány, tak po každé rozhodnutí zcela nevinen, ale potom přijde JUDr. Kantorová opět a těch několik let kdy mnoho lidí se účastnilo, výslechů, průzkumů atd. rozhodne za dvě hodiny zcela dle své vlastní domněnky a ještě při závěrečné řeči jisté fakta poupraví ? Ve státě kde nefunguje justice nemůže fungovat demokracie a v podstatě nic. Jediný kdo s tím může něco udělat je ve skutečnosti prezident, a ten za prvé milosti udílet nehodlá a za druhé mu to je stejně zdá se buřt co se s justicí děje.

PARLAMENTNÍ LISTY: Zeithaml (Republika): Může být soudkyně vrchního soudu ovlivněná, aby rozhodla ve váš neprospěch?

"In dubio pro reo" jinak řečeno "presumpce neviny" - jeden ze základních principů práva byl proměněn na princip "presumpce viny". Nejdřív tě obviníme a pak sám prokaž, že jsi trestný čin nespáchal. Když někomu dáte facku (ad skutečný případ z nedávna, který se týkal jednoho kolegy), soud vůbec nezajímá že ten koho jste uhodil pravidelně fyzicky týral svoji přítelkyni, soud ani nezajímá že vám vyhrožoval zapálením bytu, soud nezajímá že "poškozený" nadával vaší přítelkyni do "kurev", nebo že vás napadl. Pokud to skončí tak, že vy nad takovým morálním výkalem zvítězíte ve fyzické potyčce a panu "poškozenému" například nedej bůh zlomíte sanici, hádejte jak to v naší zku**ené zemi funguje? Automaticky jste označen za viníka a odsouzen samosoudem. Tak je to. Bez soudu, bez možnosti se k situaci vyjádřit, vás odsoudí pouze na základě tvrzení "poškozeného", jen protože jste měl v bitce navrch. Soudní znalec potvrdí, že zranění vzniklo úderem pěstí a soudce to zhodnotí tak, že za vše jste vinen vy. Jak absurdní. V daném konkrétním případu byl dokonce přítomen svědek, který svědčil ve prospěch obžalovaného. Soudci se však bohužel neřídí zákony a právními principy, ale vlastním úsudkem, jenže vlastní úsudek patří anglosaskému právu a nikoliv právu evropskému. Záleží tedy vše na tom, zdali vám zkrátka soud uvěří. Takže se zde rozhoduje na základě víry či úsudku, nikoliv však po právu. Tak si dejte přátelé pozor až budete chtít bránit svoji čest či čest těch které milujete. Dejte si pozor až vás přepadnou abyste náhodou útočníkovi neublížili, nedej bůh aby vás chtěl znásilnit nějaký přivandrovalec, počítejte s tím, že bude osvobozen a že byste také mohli skončit za mřížemi kdybyste se náhodou bránili. Znám osobně slečnu, která se bránila napadení a znásilnění pomocí teleskopickému obušku, kterým zlomila útočníkovi ruku a dostala 10 měsíců za těžké ublížení na zdraví. Tresty jsou prapodivně vynášeny. Za facku dostanete klidně až 12 měsíců a v kombinaci s nějakým přestupkem viz účast na demonstraci, si můžete hezky posedět, ale Afghánec, který dostal za znásilnění sestřičky na Bulovce 6 měsíců podmíněně si hezky běhá na svobodě? Kde to žijeme? Je toto můj ráj? A to se nebavíme o případech, kdy se občané odvážili jít proti státu a mafii, která ho ovládá. V takových případech to u nás funguje stejně jako v zahraničí. Hučín nebo Snowden? Assange nebo Manning? Prašť jako uhoď.

Nebo exekutoři? Jako zloději se k vám vkradou do bytu a když se nic netušíce bráníte střelnou zbraní v domnění, že jde o zloděje, odsoudí vás na 12 let. Znáte všichni případy kdy exekutoři ukradli celé domy, byty, pozemky za dluh ve výši pár set korun. Znáte všichni případy kdy exekutoři obstavili celé účty bez možnosti jakékoliv obrany. Sokol jak tahá z mladých lidí miliony za jízdu na černo viz nespojená řízení a 30 tisíc exekuce za nezaplacených 200 Kč pokuty? Toto také nikoho nezajímá. Nikoho nezajímá, že zákon o exekucích vyšel z pera ministra Pospíšila, který zákon napsal na míru svého milence veleúspěšného exekutora Podkonického, se kterým znásilňovali malé chlapce. Nikoho nezajímají praktiky některých exekutorů, kteří vás odsoudí bez doručení platebního příkazu s možností odvolání na druhém konci republiky apod. Fízlové myslí jen na koblihy, soudci jen na večer až do sebe budou moct kopnout pár flašek vína a zákonodárci na to až dostanou ze všech stran slíbené provize. Pak vám nezbude nic jiného než napsat závěť kde vše vysvětlíte a skočíte z okna svého panelového bytu?

EXPRES: Muž skočil z okna kvůli exekuci. Na svém blogu zveřejnil obžalobu systému a myšlenky na smrt

V čem to vlastně žijeme? Je toto právní stát? Soudy si dělají co chtějí, úřady neúřadují či úřadují pro ty co dobře platí spropitné a policie? Ustrašení policajti buď dělají, že si ničeho nevšímají nebo posluhují jako prodloužená ruka těchto chapadel státní chobotnice. Mnoho příkladů mluví samo za sebe. Vzpomínáte si jistě dobře jak policie protiústavně rozehnala demonstraci před Strakovou akademií na základě rozhodnutí magistrátního úředníka - občané se tehdy rozhodli odporovat tomuto rozhodnutí na základě čl. 23 Listiny základních práv a svobod? Jaký byl výsledek? Policie nejen že nerespektovala, ale doslova brutálně rozehnala demonstraci, pochytala klíčové demonstranty včetně organizátorů a hotovo. Právo neprávo. Další smutný příklad za všechny byl případ červených trenýrek. Nechápu jak je vůbec možné v právním státě aby tak dlouho soudcům trvalo pochopit, že akce partičky Sto hoven je urážkou nás všech a pošlapáním těch nejzákladnějších principů státu. Hrajeme si tu na demokracii, ale zapomínáme na jeden fakt. Demokracie je jako budova stojící na třech sloupech. Tyto sloupy jsou moc jurisdikční, zákonodárná a výkonná. Pokud jsou tyto pilíře nahlodány a bortí se, bortí se s nimi i celý princip demokracie - moc vždy ráda zadáví svobodu a právo. Nebo jde jen o dočasnou módu? Jak u nás doma, tak v zahraničí si každý dělá co chce - soudci si soudí na základě toho jak se vyspali nebo kolik láhví vína včera vypili, policisté si víc hledí Babišových koblih a teplého kafe než aby běhali za zločinci nebo nedej Bůh aby prošetřovali soudce, a zákonodárci? Hanba mluvit. Pokud si zrovna nevytvářejí zákony pro sebe, kradou jak straky a to je celé. Jak potvrdil František Ringo Čech, dalo by se na obou rukách napočítat těch co nekradou v parlamentu a na vládě. Smutné kino v čem to žijeme... něco shnilého je ve státě pontském! Být to tak v Řecku, již hoří ulice. Ale my Češi si zkrátka necháme srát na hlavu, že?

INFOWARS.CZ: REVOLUCE, KTERÁ SE ÚDAJNĚ NEKONALA

INFOWARS.CZ: FEJETON NA TÉMA: Z LOUŽE DO HOVEN

#Indubioproreo #Právnístát #Soudy #Fízlové #new

32 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše