Evropský parlament odhlasoval "cenzurovou" směrnici


Evropský parlament v úterý 26.03.2019 odhlasoval EU-Reformu autorského práva, která podle jejích kritiků není ničím jiným, než cenzurou. Kritici se obávají konce volného internetu, pokud platformy jako YouTube, podle článku 13 této reformy, budou v budoucnu při nahrávání kontrolovat, zda obsah obsahuje materiál chráněný autorskými právy. Podle jejich názoru je to možné pouze prostřednictvím tzv. Upload filtrů, kde existuje riziko, že bude blokováno mnohem více, než je potřeba. To povede k cenzuře.


Evropský parlament v úterý schválil plánovanou EU-Reformu autorského práva. Tím se uvolnila cesta pro celoevropské autorské právo a přísnější požadavky na odpovědnost pro platformy uživatelů, jakým je například YouTube nebo Facebook.


Obě opatření byla až donedávna velmi kontroverzní. Několik europoslanců žádalo, aby byly odpovídající odstavce v krátké době vymazány. Namísto toho byl přijat společný návrh EU-Parlamentu, Evropské komise a členských států. 348 poslanců hlasovalo pro, 274 proti.


Členské státy však musí tuto dohodu znovu potvrdit. Možným termínem je 9. duben. Členské státy EU pak mají dva roky na to, aby směrnici zavedly do vnitrostátních právních předpisů.


Pozorovatelé očekávali těsný výsledek hlasování. Zejména v Německu vzrostl v poslední době odpor vůči reformě. V sobotu protestovalo proti částem reformy více než 100 000 lidí na celostátní úrovni.


Zejména článek 13 vzbudil velkou pozornost, ten totiž nutí platformy, aby vyvinuly větší úsilí v boji proti porušování autorských práv. S novým číslováním lze nyní ustanovení nalézt v článku 17 v šabloně pokynů. Co se týče obsahu, nic se nezměnilo.


Kritici se bojí ohrožení svobody projevu na síti


Kritici varují, že směrnice povede k použití tzv. Upload filtrů. Je to software, který skenuje a blokuje obsah pro případné porušení autorských práv. Taková technika ohrožuje rozmanitost a svobodu projevu v síti, argumentují kritici reformy.


I v politice jsou formulace kontroverzní. Již v září obdržel článek 13 pouze těsnou podporu v Evropském parlamentu. Krátce před hlasováním o reformě autorského práva odpůrci a příznivci směrnice v Evropském parlamentu v úterý ráno zahájili prudký verbální boj.


Evropský politik CDU Axel Voss hodnotil schválení nového autorského práva Evropským parlamentem jako „vítězství za demokracii“. „S reformou vytváříme právní jistotu pro soukromé uživatele, kteří poprvé uvádějí hudbu nebo video na internet,“ říká Voss, který projekt s členskými státy EU v úterý po rozhodném hlasování v parlamentu vyjednal. "Internet není oblast bez zákonů, zásady právního státu platí i v síti."


Nejdrsnější kritik projektu, pirátský politik Julia Reda, mluvil na Twitteru o "Černém dni" pro svobodu sítě. Evropský politik SPD Tiemo Wölken, také prominentní oponent částí reformy, řekl: "Parlamentní většina ignoruje hlasy stovek tisíc mladých lidí."

517 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše