Jak vnikl Deep State a kdo za ním stojí?

Aktualizace: 9. pro 2020Kdo vlastně vládne světu? Jak vznikl Deep State? Jaké jsou dějinné milníky jeho existence? Je Deep State čistě americký, nebo je to globální záležitost? Kdo konkrétně "v tom jede"? Jaké instituce za Novým světovým řádem stojí? Jaké jsou plány globalistů do budoucna? Kdo to celé financuje?1776 se zbavili Američané nadvlády Britů.


1783 podepisuje Británie mír v Paříži.


1786 - 1.globální sněm Svobodných zednářů v London Mason Hall 1786 kdy Zednářství přestává být svobodným a začíná nadvláda Bavorské lóže jakožto nadstavby zednářství.


Anglie vrací úder Francii za jejich podporu Američanů ve Válce o nezávislost a Velká francouzská revoluce 1789 začíná!


Bavorská lóže vede prostřednictvím revoluce válku proti svobodným zednářům, kteří nepřijali.


1793 je popraven Ludvík XVI. vůdce svobodných zednářů, Generální inspektor východního orientu, odpor svobodných končí.Napoleon (Rotschild) se stává Císařem 1804 a Francie nechává Američany napospas Britům. Britsko-Americká válka může začít.Britové obsadili a spálili na popel Bílý dům 1814. Od Vánoc 1814, kdy byla podepsána 24.prosince mírová smlouva v Gentu, od té doby jsou Spojené státy opět v područí Anglického trůnu, corporace USA Inc. opět ve vlastnictví Sasco-Coburgů-Rotschildů. Corporaci vlastní nezávislý stát v majetku trůnu District of Columbia.


1913 - spolek republikánských i demokratických poslanců privatizuje potají 23.prosince americkou státní banku a vytváří FED.


1917 Vznikající americký Deep State ve spolupráci s Wallstreetem a CFR financuje Bolševickou revoluci, pomocí agentů Lenina a Trockého.


Zednáři rukou člena srbské lóže "Černá ruka" zavraždili Ferdinanda d'Este a začíná 1.sv.válka, která má za úkol zničit Evropu a monarchie konkurující britskému trůnu.


Později v r.1929, kdy Musolini daruje půdu Vatikánu, vzniká církevní stát. Vatikán, D.C. a City of London se spojují v městys - trojspolek tří městských států s názvem Empire of the City. EoC organizuje Deep State a vznik tajných služeb v USA, které kontroluje. EoC buduje NWO.Spojují se tak tři nejmocnější banky světa: Bank of Vatican, Bank of London, FED. EoC později vytváří světovou banku do které je později přizvána i švýcarská UBS. Světová banka vytváří MMF a r.1930 vytvářejí BIS - Banku pro mezinárodní uspořádání, přes kterou se financuje později Třetí říše pod vedením agenta britského trůnu Adolfa (Rotschilda) Hitlera a všechny levárny EoC.Tomu všemu však předchází likvidace pozůstatků konkurenčních evropských monarchií britského trůnu a zejména té ruské, pomocí Trianonské dohody a poválečného uspořádání evropy a nastartováním Wall streetem (CFR) řízené Bolševické revoluce v carském Rusku. První část plánu na vybudování Nového světového řádu, tj. likvidace všech monarchií konkurujících illuminátské Sasco-Coburgské dynastii je úspěšně završen bolševickou revolucí a příprava pro 2. velkou válku dle plánu Alberta Pikea může začít. Paradoxem zůstává, že právě Sovětský svaz, budovaný globalisty, se později stává úhlavním nepřítelem Deep state, který se díky chytrému kroku krvavého Džugashvilliho utrhne z řetězu loutkovodičů a stane se opoziční silou, kterou se podaří zkrotit až G.H.Bushovi pomocí korupce komunistických špiček v čele s Gorbačevem, kdy Perestrojka slouží ve skutečnosti bourání tohoto nepřátelského molocha spíše než reformě Sovětského svazu.Hitler, rodinný příslušník Anglické královské rodiny plní misi a po vzoru Napoleona zanechává za sebou opět zničenou Evropu, Východ a zejména Rusko. Svět je tak opět vydán na pospas EoC a je opět blíže světovládě. Je vytvořeno OSN a Rockefeller daruje pozemky na výstavbu administrativního centra světovlády. Jako třešničku na dortu nechá před budovu OSN instalovat obří sochu Lucifera (Prométhea) z ryzího zlata. Hitler dožívá v exilu v Paraguayi a pod křídly operace Paperclip se všechna nacistická monstra přesouvají do služeb Spojených států a Deep state.Plní se plán na 2.sv.válku, kdy je očerněn princip nacionalismu a EoC již připravuje poslední třetí válku, která má očernit princip náboženství, dovést svět do náruče NWO, kdy má být v r.2020 vyhlášena definitivně světovláda. Lucifer má být veřejně uctíván stejně jako ostatní pohanská římská a babylonská božstva.


Pojednání o plánu Alberta Pikea na ovládnutí světa pomocí tří světových válek


Výňatek z dokumentárního pořadu "The Ring of power" z dílny AmenStop production


Nixon dojednává s Mao c Tungem dohodu o společném budování Nového světového řádu


Henry Kissinger mluví o Číně 21.století jako o klíčovém partneru mezinárodního pořádku (NWO)


Donald Trump vzkazuje Číně, která je totálně pod kontrolou Deep state aby si vzala svůj "dáreček" zpátky6,671 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše