V Německu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií, LGBT lobby dostala 400 milionů Eur

Aktualizace: 9. pro 2020V Německu i přes ratifikovanou Istanbulskou úmluvu prudce narostly případy mrzačení

ženských genitálií, LGBT lobby dostala 400 milionů Eur


Německo ratifikovalo Istanabulskou úmluvu 12. října 2017. Přestože tato úmluva

výslovně zavazuje signatářský stát k potírání mrzačení ženských genitálií, v

Německu počet případů této formy násilí páchané na ženách za poslední tři roky

rapidně vzrostl. Německo podle oficiálních informací spolkového Ministerstva pro

rodinné záležitosti eviduje kolem 68 000 takových případů v současné době.

Počet mrzačení ženských pohlavních orgánů se v posledních letech v Německu výrazně

zvýšil. 67 975 žen v této zemi muselo být vystaveno takovémuto porušování lidských práv.

Poukazuje na to průzkum, jehož výsledky 25. června představila spolková ministryně pro

rodinné záležitosti Dr. Franziska Giffey.


Oběti pocházejí ze zemí, kde je mrzačení ženských genitálií spojené s tamní

kulturou


Průzkum byl zadán Spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti pomocí metodiky

vyvinuté Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Ve srovnání s údaji zveřejněnými

spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti v únoru 2017 se jedná o nárůst o 44

procent. Většina postižených žen pochází z Eritrei, Somálska, Indonésie, Egypta a

Nigérie. Výrazný nárůst počtu postižených a ohrožených žen a dívek je způsoben

skutečností, že do Německa přišlo více lidí ze zemí původu, kde se praktikuje mrzačení

ženských pohlavních orgánů.


ZDROJ bmfsfj.de: Rund 68.000 Frauen und Mädchen in Deutschland betroffen


Čísla jsou také znepokojivě vysoká u nezletilých


Dívkám v počtu mezi 2 810 a 14 880 v Německu hrozí zmrzačení ženských pohlavních

orgánů. Ve srovnání s rokem 2017 jde o nárůst až o 162 procent. Z hlediska počtu jsou

zvláště ohroženy dívky ze zemí původu Somálsko, Eritrea, Egypt, Nigérie a Irák. Tato dvě

velmi odlišná čísla jsou způsobena skutečností, že byly vypočteny dva různé scénáře: V

minimálním scénáři se předpokládá, že mrzačení ženských pohlavních orgánů se již

nebude vyskytovat ve druhé generaci. Maximální scénář předpokládal, že k mrzačení

ženských pohlavních orgánů dojde také ve druhé generaci. Záleží tedy na úspěšnosti

integrace imigrantů přicházejících z naprosto rozdílných kultur.


Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo více než 200 milionů žen a dívek po

celém světě podrobeno zmrzačování ženských pohlavních orgánů, přičemž podle odhadů

jsou ohroženy tři miliony dívek. Tento trend se přesunul s přijímaním ilegálních imigrantů i

do Evropy. Přitom již mnohé země třetího světa dávno bojují za zrušení této barbarské praktiky.Istanbulská úmluva je v tomto ohledu naprosto neúčinná


Bez úspěšné integrace - kulturní a sociální - se evidentně a nepochybně žádná evropská

země při přijetí velkého množství imigrantů ze zemí s odlišnou kulturou nevyhne nárůstu

takovéto trestné činnosti. Istanbulská úmluva sice slovy svých podporovatelů tento

problém má řešit, ale evidentně, ač se jedná o mezinárodně závazný zákon, je pro tvůrce

a politický orgán GREVIO důležitější dohlížet na implementaci genderového

mainstreamingu než na mrzačení žen. Německo Istanbulskou úmluvu ratifikovalo přitom

již v roce 2017.


Zdroj institut-fuer-menschenrechte.de: Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt


LGBT lobby se v Německu těší vyšším dotacím


Queere Bildung e.V. a další neziskové organizace ze spektra homosexuálních a

transsexuálních lobby se těší z vyššího příjmu peněz ze státní pokladny. Za udělení grantu

odpovídá Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti. Podle informací ministerstva

(Spolkový tištěný dokument 19/7050) je celkem devět modelových projektů v oblasti

„nepřátelství vůči trans a homosexuálům“ financováno v rámci spolkového programu „Živá

demokracie“ ve výši 400 milionů EUR, které mají „vyvíjet a testovat inovativní preventivně-

pedagogické přístupy s různými zaměřeními“.


ZDROJ dip21.bundestag.de: Spolkový tištěný dokument 19/70503,827 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše